Přejít k hlavnímu obsahu
Od: 
   
19:00
Do:     
Okres: Tábor Obec: 
Tábor
 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor

SLAVNOSTNÍ KONCERT TÁBORSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU BOLECH

Rok české hudby v Táboře

V letošním roce uplyne 150 let od narození Oskara Nedbala a 100 let od úmrtí Františka Bolecha, dvou významných táborských muzikantů.

Pro výroční koncert se šéfdirigent Bolechu Jiří Sycha rozhodl nastudovat s orchestrem především symfonické skladby jak Nedbalových součastníků Josefa Suka a Vítězslava Nováka, ale i o generaci starších, jako Jindřicha Káana nebo Josefa Bohuslava Foerstera. 

Kromě této hlavní dramaturgické myšlenky bude program věnován i skladbám, které Oskar Nedbal za svého života sám nejraději dirigoval a které rád prezentoval v cizině. Sem patří jak skladby jiných autorů ze starších epoch, tak jeho vlastní kompozice, např. hudba k baletům.