Přejít k hlavnímu obsahu

O nás

KULTURNÍ MOST

přeshraniční projekt Dolní Rakousy – Jihočeský kraj

Překlenout hranice dvou sousedících zemí a propojit jejich osobité kulturní a umělecké oblasti se rozhodl mezinárodní projekt nazvaný Kulturní most (KM). Tento projekt vznikl v říjnu 2008 po vzoru Dolnorakouské kulturní sítě (Kulturvernetzung Dolních Rakous). Jedním z úkolů KM bylo, a stále je, vytvoření podrobné databáze všech kulturních subjektů působících na území Jihočeského kraje – umělců, kulturních akcí, kulturních prostor a pořadatelů, která je zveřejněna na webových stránkách KM pod záložkou Kulturní databáze. Tato databáze má svůj předobraz v dolnorakouské kulturní databázi Kulturvernetzung a nabízí všem občanům, turistům, kulturním subjektům i veřejné správě lépe se orientovat v oblasti kultury a využívat jejího potenciálu ve spojení s cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených s uváděním interpretů a jejich vzájemné výměně. Stala se prostředkem pro komunikaci mezi jednotlivými subjekty i nástrojem společné propagace.

Dalším úkolem KM bylo vytvoření kalendáře kulturních akcí probíhajících v Jihočeském Kraji nejen pro potenciální návštěvníky, ale i pořadatele kulturních akcí a umělce. Dostupný je na webových stránkách KM pod záložkou Kulturní kalendář.

V neposlední řadě je významným úkolem Kulturního mostu každoroční pořádání Dnů otevřených ateliérů, které jsou slavností výtvarného umění, do kterých se zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy. Jak už název akce napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam můžeme my zvědavci strčit nos a kde narazíme na tvůrce, se kterým je možno krátce promluvit nebo s ním u kávy či sklenky vína strávit odpoledne nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie. Výtvarníky KM nijak nevybírá, snaží se oslovit každého umělce působícího na území jižních Čech. Účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr nechává KM na návštěvnících, ať si každý najde, co se mu líbí. V rámci víkendu, kdy probíhají Dny otevřených ateliérů, organizuje Jihočeský kraj prostřednictvím projektu Kulturní most také KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY s průvodcem do vybraných ateliérů, které jsou veřejnosti přístupné zdarma. Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit projektu Kulturní most, který převzal know-how od partnerské organizace Kulturvernetzung Niederösterreich.

Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajistil předfinancování a spolufinancování. V současné době se projekt Kulturní most nachází ve fázi udržitelnosti a to až do května 2016, kdy si vyjma pořádání dílčích kulturních akcí předsevzal zejména neustálé zkvalitňování svých služeb v rámci Kulturní databáze, Kulturního kalendáře a  každoročního pořádání Dnů otevřených ateliérů.

Propagace Jihočeského kraje – zima
Propagace Jihočeského kraje – zima
Propagace Jihočeského kraje – léto
Propagace Jihočeského kraje – léto