Přejít k hlavnímu obsahu

Střední umělecko-průmyslová škola sv.Anežky

Historie školy

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena
na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991.

Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Současnost

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí.
Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu.

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí.

Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

Od roku 2005 pracuje na škole školská rada. Jejím předsedou je MgA. Zdeněk Stolbenko,
dalšími členy Mgr. Hana Jirmusová a Phdr. Pavel Slavko.Historie školy

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena
na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991.

Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.


Současnost

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí.
Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu.

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí.

Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

Od roku 2005 pracuje na škole školská rada. Jejím předsedou je MgA. Zdeněk Stolbenko,
dalšími členy Mgr. Hana Jirmusová a Phdr. Pavel Slavko.Historie školy

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena
na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991.

Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.


Současnost

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí.
Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu.

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí.

Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

Od roku 2005 pracuje na škole školská rada. Jejím předsedou je MgA. Zdeněk Stolbenko,
dalšími členy Mgr. Hana Jirmusová a Phdr. Pavel Slavko.
Český Krumlov
Životopis
Fotografie

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Telefon:Romana Roušalová
Telefon:+420 380 711417
E-mail:sups@supsck.cz
Webové stránky:http://www.supsck.cz/

Adresa

Tavírna 109
Český Krumlov 381 01
Okres: Český Krumlov

Kategorie

Um. školy › Střední
Um. školy › Střední › výtvarné