Přejít k hlavnímu obsahu

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Když v roce 1877 založili českobudějovičtí měšťané muzeum, vůbec netušili, jak ctihodnou instituci vytvořili. První depozitáře muzea, jehož ředitelem byl ustaven Julius Zuleger, byly umístěny v domě čp. 165 (dle tehdejšího číslování) v těsném sousedství radnice (dnes její součástí). Sbírky se utěšeně rozrůstaly – díky donacím jednotlivých měšťanů a občanů města, kteří vzali muzeum zasvé a díky němuž se i mohli veřejně prezentovat – takže bylo třeba nalézt nové prostory. Proto byly na jaře 1878 sbírky přeneseny do domu U Tří korun čp. 2 a byly zpřístupněny veřejnosti.

Městské muzeum poutalo pozornost nejenom svými sbírkami – například v únoru 1881 zde proslovil přednášku slavný český cestovatel Emil Holub. Při této příležitosti věnoval organizátorům sbírku přírodnin, etnografického materiálu a soubor svých vydaných spisů.

Nové dvacáté století zahájilo muzeum novou expozicí v nové budově. Stala se jí neorenesanční budova plzeňského architekta Viktora Schwerdtnera. Slavnostně byla otevřena 11. července 1903. Od té doby více jak sto let sloužila veřejnosti „až do roztrhání těla“.

O potřebě „omlazení“ budovy se – symbolicky – hovořilo od počátku jednadvacátého století. Po dlouhých důkladných přípravách k tomu došlo v květnu 2012.

POBOČKY JIHOČESKÉHO MUZEA


  • Tvrz Žumberk u Nových Hradů

  • Muzeum koněspřežky

  • Památník Jana Žižky z Trocnova

  • Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Tvrz Žumberk u Nových Hradů skýtá několik zajímavých možností turistického vyžití. Zavítáte-li do jižních Čech, doporučujeme navštívit tuto romantickou tvrz, kterou naleznete ve stejnojmenné vesničce mezi obcemi Žár a Kamenná. Jedná se o menší gotickou tvrz, která se ve své kráse vyloupne teprve tehdy, když dorazíte téměř k ní.

Zrekonstruované masivní hradby se šesti baštami doplnily její tvář, aby čelily
a chránily před nebezpečím z jihu. Skvostem, který však výrazně doplnil okolí tvrze a který tvrz dodnes úžasně zkrášluje, je uměle vytvořená vodní plocha, která vznikla přehrazením Svinenského potoka. V letních měsících vybízí ke koupání nebo rybaření. Malebná vesnička  je příjemnou turistickou zastávkou v novohradském regionu. Cyklistické trasy se klikatí mezi rybníky a nedotčenými lesy. V okolí totiž naleznete další zajímavé turistické cíle, kterými jsou například hrad a zámek Nové Hrady, romantické Terčino údolí, Žofínský prales, ale i monumentální Buguoyská hrobka.

Přímo v Žumberku, v bezprostřední blízkosti tvrze se nachází rodinný penzion, který nabízí ubytování a stravování.

Největší zásluhu na přetvoření tvrze měl rytíř Jindřich Pouzar z Michnic a na Žumberku , který jí dal  podobu renesančního zámku. Rytíř Pouzar byl rádcem Viléma z Rožmberka, velmi vzdělaným člověkem  a znalým šlechticem  renesančního typu.  Jeho dobu na Žumberku připomíná tzv. Rožmberský salónek, v původním stavu dochovaná místnost z 16 století,. Najdete v ní fragmenty původních nástěnných maleb, s dobovým biblickým citátem ve staročeštině, se zachovalým původním trámovým stropem a vyřezávaným rožmberským znakem.

Roku 1618 byl Žumberk připojen k novohradskému panství. V první polovině 18 století již tvrz nevyhovovala dobovému standardu a panský dvůr přestal poskytovat na méně bonitních půdách i žádoucí výnos. Proto došlo k rozdělení objektů tvrze i pozemků dvora mezi poddané a k nastěhování vrchnostenských zaměstnanců.

Od roku 1957 byla značně zchátralá tvrz převedena z majetku státu a posléze do rukou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Rozsáhlá památková rekonstrukce objektu tvrze probíhala po roce 1969 až do roku 1974, kdy byl celý objekt zpřístupněn veřejnosti. V žumberské tvrzi

V té době k tvrzi náležel poplužní dvůr a mlýn. V majetku Pouzarů však nebyla  jen tvrz, ale i nedaleký gotický hrad Cuknštejn.

V průběhu celého roku naleznete na webových stránkách www.muzeumcb.cz a www.facebook.com  další informace ke všem akcím Jihočeského muzea nebo k výstavám a přednáškám pro veřejnost.

 

Kluby a spolky při JčM

Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Jedná se o Historický klub, Národopisné sdružení, Jihočeská pobočka české botanické společnosti, Entomologický klub, Mykologický klub, Česká archeologická společnost a Regionální letecko-historická společnost.

 

České Budějovice
Životopis
Fotografie

Informace o subjektu

Kontaktní informace

Telefon:Filip Lýsek, ředitel
Telefon:+420 391 001 518
Mobil:+420 720 826 753
E-mail:lysek@muzeumcb.cz
Webové stránky:http://www.muzeumcb.cz

Adresa

Dukelská 1
České Budějovice 370 01
Okres: České Budějovice

Kategorie

Prostory › Muzeum